prev next

History About Sena

ผลิตภัณฑ์ เซน่า รวมเอาเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยและ ธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน โดยมีแหล่งต้นกำเนิดจากธรรมชาติ ที่บริสุทธิ์จากได้ทะเลลึกของเกาะเซจู จึงนำไปสู่การพัฒนาและวิจัยในการดูแลผิวด้วยมาตรฐานของ ผลิตภัณฑ์ เซน่า ที่มีวิวัฒนาการจากรากฐาน Bio science ด้วยการวิจัย คิดค้น กลไกกิจกรรม ชีวภาพของผิว จึงทำให้เหมาะกับผิวโซนเอเซีย ด้วยนวัตรกรรม CPC ( conservation of properties coating ) เพื่อแก้ไขปัญหาของผิว จึงทำให้เกิดความงามและผิวสุขภาพดีที่สดใส เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาความสมดุลของธรรมชาติ